ใส่เลขหน้าแยกกัน ใน Microsoft Word

หลาย ๆ คนที่ทำงานด้านเอกสารอาจเคยเจอปัญหาที่ว่า ในเนื้อความของเอกสารต้องการใส่หมายเลขหน้าในรูปแบบตัวเลข ในส่วนของคำนำ สารบัญ ต้องการที่จะใส่หมายเลขหน้าแบบ ก, ข, ค, … หรืออื่น ๆ ในกรณีที่คล้าย ๆ แบบนี้

ปัญหาก็จะมาอยู่ตรงที่ว่าเจ้าตัวโปรแกรม Microsoft Word มันไม่ยอมให้เรา ใส่เลขหน้าแยกกัน นี่สิ จะใส่ตัวเลขก็ต้องตัวเลขทั้งเอกสาร จะใส่แบบตัวอักษรก็ต้องตัวอักษรทั้งหมด ผมก็เป็นหนึ่งคนที่เจอปัญหานี้ วิธีแก้คืออะไรหรอครับ ก็คือเราต้องแยกไฟล์กัน คำนำ สารบัญ 1 ไฟล์ เนื้อเรื่องอีก 1 ไฟล์ ทำให้เกิดไฟล์งอกขึ้นมามหาศาล วันนี้ผมเลยอยากมาแชร์วิธีที่ผมใช้ใส่เลขหน้าในรูปแบบที่ต่างกันในไฟล์เดียว

ขั้นแรก เปิดไฟล์ที่เราต้องการใส่เลขหน้าขึ้นมา ในตัวอย่างผมขอเขียนข้อความสมมติลงไปว่าหน้าไหนเป็นเนื้อหาอะไร

ต่อมา ให้คลิกที่บรรทัดสุดท้ายของหน้า ก่อนหน้าที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบเลขหน้า อ่านมาอาจจะงง ๆ อธิบายง่าย ๆ คือ ดูากตัวอย่างด้านล่าง ผมต้องการใส่เลขหน้าแยกระหว่างหน้าแรก กับคำนำ หน้าแรกผมไม่อยากจะใส่เลขหน้า ส่วนคำนำผมอยากจะใส่เป็น ก ข ค

วิธีทำคือคลิกที่บรรทัดสุดท้ายของหน้าแรก จากนั้นไปที่เมนู เค้าโครง เลือก ตัวแบ่ง คลิกที่ หน้าถัดไป ตามภาพด้านล่าง

ตัวขีดกระพริบจะขยับมาที่หน้าถัดมา และข้อความของหน้าถัดมาจะขยับลงมา 1 บรรทัด แสดงว่าตอนนี้ได้มีการแบ่งหน้าไว้แล้ว ก็ให้เราทำการปรับแต่ง จัดหน้าใหม่ ให้สวยงาม

จากนั้นทำการใส่เลขหน้าให้เรียบร้อย ด้วยการไปที่เมนูเทรก เลือก หมายเลขหน้า คลิกที่รูปแบบที่ต้องการ จากตัวอย่างผมใช้เป็นหมายเลขหน้าอยู่ด้านบนขวามือ

และผมทำการเปลี่ยนรูปแบบจากตัวเลขเป็นแบบ ก ข ค ด้วยการดับเบิลคลิก(คลิก 2 ครั้ง) ที่หมายเลขหน้าที่พึ่งใส่ไป เราจะมายังเมนูออกแบบ ให้เลือกที่ หมายเลขหน้า และคลิกจัดรูปแบบหมายเลขหน้า

จะปรากฏหน้าต่างในการจัดการรูปแบบของหมายเลขหน้า ตรงรูปแบบตัวเลข ให้เลือกเป็น ก, ข, ค, … แล้วกดตกลง เราจะได้หมายเลขหน้าที่เป็นแบบตัวอักษร

ผมไม่อยากให้หน้าแรกมีหมายเลขหน้า จึงดับเบิลคลิกที่หมายเลขหน้าของหน้าแรก แล้วทำการติ๊กที่ชอง หน้าแรกต่างกัน เพื่อทำให้หน้าแรกไม่มีหมายเลขหน้า

จะเห็นว่าหน้าเนื้อเรื่องก็ยังเป็นรูปแบบตัวอักษรต่อเนื่องจากหน้าสารบัญอยู่ ก็ให้การแบ่งหน้าแบบข้างต้นที่ได้ทำมา และเปลี่ยนรูปแบบหมายเลขหน้าของเนื้อเรื่องให้เป็นแบบตัวเลข

แค่นี้เราก็จะได้รูปแบบหมายเลขหน้าที่เราต้องการ สามารถ ใส่เลขหน้าแยกกัน ได้ มีทั้งแบบตัวอักษร และตัวเลขให้ไฟล์เดียวกัน ไม่จำเป็นต้องแยกไฟล์ให้วุ่นวาย