เกี่ยวกับผม

Writestyle

ผมได้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบทความในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี เกม การท่องเที่ยว และอื่น ๆ ทุกบทความที่ผมได้เขียนขึ้น ล้วนมาจากความรู้ และประสบการณ์ของผม จึงทำให้ทุกบทความที่เขียนออกมานั้น เรียบเรียงในภาษาของตัวผมเอง หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และสุดท้ายหากท่านใดอยากจะติดต่อไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม สามารถติดต่อได้ผ่านทางเมนู Contract ด้านบนได้เลยครับ

– @DuckDik

@DuckDik